Akureyri
Akureyri

12”x 10”

Stained Glass, Styrofoam

$650

New Shores
New Shores

5”x 7”

Stained Glass

$200

Vargtimmen (Johan and Alma)
Vargtimmen (Johan and Alma)

7”x 5”

Stained Glass

$200

Polar Survey
Polar Survey

10”x 8”

Stained Glass

$400

Extraterrestrial Skies
Extraterrestrial Skies

12”x 12”

Stained Glass

$750

Believing is Seeing
Believing is Seeing

12”x 12”

Stained Glass, Faux Snakeskin

$750

Coming into Alignment
Coming into Alignment

10”x 8”

Stained Glass

$400

Cl
Cl

10”x 8”

Stained Glass, Tinfoil

$400

Atacama
Atacama

12”x 10”

Stained Glass, Wood

$650

Venus Transit 2117
Venus Transit 2117

7”x 5”

Stained Glass

$200

Ring Plane
Ring Plane

9”x 9”

Stained Glass

$450

The Pearl
The Pearl

7”x 5”

Stained Glass

$200

Terra
Terra

8”x 10”

Stained Glass

$400

Sampling the Exosphere
Sampling the Exosphere

9”x 9”

Stained Glass, Vinyl

$400

1377 Degrees Celsius
1377 Degrees Celsius

9”x 9”

Stained Glass, Cork

$400

Approaching the Umbra
Approaching the Umbra

9”x 9”

Stained Glass

$450

The Outer Rings
The Outer Rings

7”x 5”

Stained Glass

$200

Exoplanet
Exoplanet

5”x 7”

Stained Glass

$200

Tranquility
Tranquility

7”x 5”

Stained Glass

$200

Mapping the Red Planet
Mapping the Red Planet

10”x 8”

Stained Glass

$400

Akureyri
New Shores
Vargtimmen (Johan and Alma)
Polar Survey
Extraterrestrial Skies
Believing is Seeing
Coming into Alignment
Cl
Atacama
Venus Transit 2117
Ring Plane
The Pearl
Terra
Sampling the Exosphere
1377 Degrees Celsius
Approaching the Umbra
The Outer Rings
Exoplanet
Tranquility
Mapping the Red Planet
Akureyri

12”x 10”

Stained Glass, Styrofoam

$650

New Shores

5”x 7”

Stained Glass

$200

Vargtimmen (Johan and Alma)

7”x 5”

Stained Glass

$200

Polar Survey

10”x 8”

Stained Glass

$400

Extraterrestrial Skies

12”x 12”

Stained Glass

$750

Believing is Seeing

12”x 12”

Stained Glass, Faux Snakeskin

$750

Coming into Alignment

10”x 8”

Stained Glass

$400

Cl

10”x 8”

Stained Glass, Tinfoil

$400

Atacama

12”x 10”

Stained Glass, Wood

$650

Venus Transit 2117

7”x 5”

Stained Glass

$200

Ring Plane

9”x 9”

Stained Glass

$450

The Pearl

7”x 5”

Stained Glass

$200

Terra

8”x 10”

Stained Glass

$400

Sampling the Exosphere

9”x 9”

Stained Glass, Vinyl

$400

1377 Degrees Celsius

9”x 9”

Stained Glass, Cork

$400

Approaching the Umbra

9”x 9”

Stained Glass

$450

The Outer Rings

7”x 5”

Stained Glass

$200

Exoplanet

5”x 7”

Stained Glass

$200

Tranquility

7”x 5”

Stained Glass

$200

Mapping the Red Planet

10”x 8”

Stained Glass

$400

show thumbnails